Coordinació del Programa de  Mediació

Miquel Àngel Díaz

Coordinació TIC

Toni Soler

Coordinació d’Activitats

Alba Ciurana

Coordinació de primer cicle d'ESO

Núria Badenes

Coordinació de segon cicle d'ESO

Núria Ribé

Coordinació de Riscos Laborals

Anna Domènech

Coordinació del Programa Salut i Escola

M. Eugènia Vilella

Coordinació LIC

Núria Borràs

Coordinació d’audiovisuals

Josep M. Bofarull

Coordinació SAGA i web

Sofía Gómez