El Consell Escolar de l'Institut Roseta Mauri està format per:

- La Directora, Pepa Belló.

- La Cap d'estudis, Carme López.

- La Secretària, Isabel Romeu.

- Una persona representant de l'ajuntament, Encarna Rega Molina.

- Quatre representants dels professors (triats per votació)
*Anna Maria Giró Corts
*Belén Jiménez Orrios
*Alba Ciurana Gibert
*Núria Badenes Just

- Una persona representant del PAS: Montse Pallejà. 

- Un representant dels alumnes, Paula Salido Sanchez.

- Tres pares 
*Antonio Jesús Rodríguez Jiménez.
*Ángel Arévalo Díaz.
*Mª del Carmen Martínez Durán