Directora  Pepa Belló Pastor

 pbello@xtec.cat
 Cap d'estudis
 Carme López Romero

 clopez21@xtec.cat
 Secretària  Isabel Romeu Figuerola

 mromeu4@xtec.cat
 Coordinador pedagògic
 Dolors Varea Santiago

 mvarea5@xtec.cat