El racó de l'educació física

L’EDUCACIÓ FÍSICA A L’INSTITUT ROSETA MAURI


L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria es fonamenta en el treball de les competènciesrelacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixin al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la seva qualitat de vida.


La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement i el desenvolupament del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, la interiorització d’hàbits saludables, regulars i continuats, i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.


Per aconseguir-ho es treballa des de quatre dimensions:


  • Dimensió de l’Activitat física saludable

  • Dimensió de l’Esport

  • Dimensió de l’Activitat física i el temps de lleure

  • Dimensió de l’Expressió i comunicació corporal


(Font: Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física, Orientacions del Departament d’ensenyament)


A l’Institut Roseta Mauri hem desenvolupat el currículum per poder treballar i aprofundir en cadascuna d’aquestes dimensions i les competències relacionades en les nostres classes ordinaries d’educació física, a més a més estem desenvolupant diferents programes i projectes per poder a més a més fer-ho d’un forma atractiva i innovadora.


Durant el curs 2016-2017 estem portant a terme els següents projectes:


  • “Descobrim en moviment” amb primer de Batxillerat.

  • “El camino del Roseta”, realització d’un tram del camí de Santiago amb tercer d’ESO.

  • “Descoberta de les activitat de neu / Esquiada” amb tot els cursos.

  • “Primers Auxilis, Suport Vital Bàsic” amb tots els alumnes del centre.

  • Colònies d’activitats nàutiques amb 2n ESO

  • Organització de “La gran Kermesse de Sant Jordi”
Enquesta hàbits saludables i pràctica esportiva: