Mobilitzem la informàtica

Es tracta d’un projecte, plantejat per mSchools, que consisteix en el disseny i programació d’una app per a dispositius m bils. Els alumnes, en un treball en equip, han de crear l’estructura d’una empresa desenvolupadora de programari. Aquesta empresa té com a objectiu fonamental la creació d’apps per a m bils i ha de tenir una estructura departamental definida, una imatge corporativa coherent amb el producte ofert, una pàgina web, un pla de màrqueting, i un control econ mic d’ingressos i despeses.  
Una altra de les aportacions d’aquesta proposta didàctica és la intervenció d’experts externs al centre en el procés de desenvolupament del projecte. Aquests experts contacten amb els grups per videoconferència per respondre dubtes i guiar-los en el procés. L’objectiu fonamental de la intervenció dels experts és acostar el món real de l’empresa a l’alumnat i proporcionar-los  la  possibilitat  d’interacció  entre  professionals  relacionats  amb  les  noves tecnologies  i els centres educatius.   
Aquest projecte té com a culminació la participació en el concurs d’aplicacions App Awards (http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/app-awards/) amb les propostes elaborades pels diferents estudiants d’arreu de Catalunya. Es tracta d’un marc on els alumnes poden compartir les seves creacions amb un ampli ventall de professionals de l’educació i de les tecnologies m bils. 
Comments