PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO (CURS 2017-2018)
TERMINI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Del 23 de març
al 4 d'abril de 2017

 

Presentació de sol·licituds.


24 d'abril de 2017

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional.

25 al 27 d'abril de 2017
 
Termini per presentar reclamacions.

3 de maig de 2017
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva.

30 de maig de 2017

 
Publicació de l'oferta final.

 
2 de juny de 2017
 
Publicació de les assignacions i llista d'espera

Del 12 al 16 de juny de 2017.

Matrícula segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO.
 
Del 26 al 30 de juny de 2017.
 
Matrícula a segon, tercer i quart curs d'ESO.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la Targeta de residència NIE.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a o de la targeta de residència NIE.
  • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a (TIS).
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del llibre de vacunes.
  • Certificat d’empadronament o certificat d’empresa (punts per proximitat del lloc de treball).
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
  • En cas de tenir un germà en un centre adscrit, certificat de matriculació d’aquest centre.
Ċ
INS Roseta Mauri,
8 de març 2017, 12:25