PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT (CURS 2017-2018)
TERMINI PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA Del 16 al 24 de maig
 
Presentació de sol·licituds

6 de juny 

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional


15 de juny
 
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds i resultats (a partir de les 11 hores
)


Del 7 al 9 de juny
 
Termini per presentar reclamacions

19 de juny
 
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva


30 de juny
 
Publicació de l'oferta final

3 de juliol
 
Publicació de les llistes d'alumnes admesosDel 4 a l'11 de juliol
 


Matrícula

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ


1. Documentació identificativa:
 • Si l’alumne/a és menor d’edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  • Original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), qui en tingui.
 • Si l’alumne/a és major d’edat:
  • Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
  • Original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), qui en tingui.
2. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud, si és el cas.