Projectes centre‎ > ‎

Projecte EFEC

L’Institut participa en aquest projecte des de fa quatre cursos. Ara més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a escoles i adolescents. Per aquest motiu va sorgir al 2012 el projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d'ESO.
Aquest programa d'alfabetització i educació financera és impartit per treballadors voluntaris (professionals en exercici o jubilats) vinculats a entitats financeres i s'emmarca en les recomanacions d'organismes internacionals com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ambdues organitzacions han fet èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, evitant d’aquesta manera episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera.

Subpàgines (1): Projecte EFEC
Comments