11/04/2013: Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional.

El centre ha publicat, al tauler d'anuncis, les llistes de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat. A més, podeu consultar el resultat en el següent enllaç.